Bör arbetsgivare få större kostnadsansvar för sjukersättningen för äldre?

Seminarium 2018.04.25

Lyssna

Vad händer med äldre anställda som har dålig hälsa och nedsatt arbetsförmåga om pensionsåldern höjs, i enlighet med det förslag som riksdagens Pensionsgrupp presenterade nyligen?

Medverkande

Johannes Hagen, forskare i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan, Jönköping University
Hannes Malmberg, postdoktor i nationalekonomi vid Stanford Institute for Economic Policy Research
Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring
Ossian Wennström, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL

Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.