Bör Sverige införa ett kronvittnessystem?

Webbinarium Tis 15 juni 2021
Tid och plats

Tisdag 15 juni 2021, 10:00–11:15

Vittnen som skräms till tystnad är ett problem i en fungerande rättsstat. För att skydda vittnen och motverka tystnadskultur har vissa länder gjort det möjligt att vittna anonymt och infört kronvittnessystem. Vilka konsekvenser får detta för rättsväsendet och brottsbekämpningen? Justitieråd Stefan Johansson kommer till SNS för att presentera den statliga utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring, som utgör en del i regeringens 34-punktsprogram mot organiserad brottslighet.

Kampen mot brottsligheten står högt upp på den politiska agendan. Under hösten 2019 fick justitierådet Stefan Johansson i uppdrag av regeringen att inleda en utredning med syftet att stärka rättsprocessen och öka lagföringen. En del i uppdraget är att analysera om Sverige bör införa ett system som innebär möjlighet till lindrigare straff för en misstänkt som medverkar i utredningen av någon annans brottslighet, så kallade kronvittnen. I uppdraget ingår även att ge förslag på hur vittnen ska skyddas och stöttas mer än idag.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och vice riksåklagare Katarina Johansson Welin deltar i samtalet och går igenom viktiga avväganden, möjligheter och risker med de olika förslagen. I Norge har det sedan flera år varit tillåtet att under vissa omständigheter använda sig av anonyma vittnesmål. Asbjørn Strandbakken, professor vid universitetet i Bergen, berättar vilka lärdomar Sverige kan dra av Norge.

Välkommen att lyssna till och delta i samtalet.

Medverkande

Mia Edwall Insulander, advokat, generalsekreterare för Advokatsamfundet

Stefan Johansson, justitieråd och särskild utredare för utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare, Åklagarmyndigheten

Asbjørn Strandbakken, professor vid juridiska fakulteten vid universitetet i Bergen

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.