Chefsarbetets etik

Tomas Brytting (red.)

Publikation 2012.01.25

Chefen är en person som dagligen påverkar andra människors liv. Uppdraget är därför fyllt av ansvarsfyllda utmaningar.

Chefsarbetets etik undersöker vad det innebär att vara en rättvis chef. Boken tar upp flera etiskt laddade frågor. Får kravet på fler kvinnliga chefer motiveras med ökad lönsamhet, eller grundas det på mänskliga rättigheter? Kan chefen tvinga en medarbetare att sänka sina egna kvalitetskrav? Hur agerar han eller hon när vänner och bekanta måste avskedas? Boken riktar sig till alla chefer som vill ha en djupare självförståelse och kunna se den etiska dimensionen tydligare i sitt dagliga arbete.

Författarna representerar flera olika forskningsområden. Bland annat företagsekonomi, moralfilosofi, socialvetenskap, genusvetenskap, tros- och livsåskådningsforskning och socialpsykologi. Tillsammans bildar deras reflektioner en fascinerande inblick i chefsarbetets etiska dimension. En inblick som stimulerar till en fördjupad reflektion kring ett av världens vanligaste jobb.

Redaktör: Tomas Brytting

Medförfattare: Carl Reinhold Bråkenhielm, David Rönnegard, Andreas de Klerk, Gunhild Wallin, Erik Blennberger, Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag och Klara Regnö.

Läs författaren Andreas de Klerks debattinlägg ”Chefen måste våga vara chef” i Dagens Samhälle 120410.

Läs artikel i Ingensjörskarriär.

Recensioner

För alla som jobbar i en organisation – inte minst för oss som jobbar med kommunikation – är det viktigt att vara uppmärksam på varningssignaler/tecken som tyder på att någon handlar på ett ansvarslöst sätt. I det sammanhanget är den här boken en bra vägledning. Att den även ger många andra, ”mjukare” infallsvinklar på sådant som har med samspelet mellan chefer och medarbetare (till exempel frågor om öppenhet, integritet, jämställdhet med mera) ser jag som en extra bonus.

Bengt Åkesson, Redaktören

Matnyttigt för chefer

Unionens tidning Kollega

…en lisa att läsa texter av författare som verkligen kan sina ämnen

Lars Sköld, Kollega

Chefsarbetets etik är tankeväckande…När jag lägger undan boken har jag fått ytterligare en aning djupare förståelse av etiska dilemman.

Helena Josefson, Jusektidningen