Cool it. Den skeptiska miljövännens guide till den globala uppvärmningen

Bjørn Lomborg

Publikation 2007.11.02

Björn Lomborg menar att många av de dyra åtgärder som nu övervägs för att stoppa den globala uppvärmningen baseras på känslomässiga snarare än strikt vetenskapliga antaganden, och kommer att ha mycket liten påverkan på jordens temperatur inom de närmaste hundra åren.

I stället anser Lomborg att vi borde fokusera våra resurser på människors omedelbara behov, som bekämpningen av malaria och hiv/aids samt ökandet av tillgången till rent, friskt vatten – vilket för en bråkdel av de angivna kostnaderna skulle kunna rädda miljoner människors liv inom vår livstid.

Lomborg ställer frågan varför debatten om klimathotet har kvävt den förnuftiga och eftertänksamma dialogen och dödat avvikande uppfattningar. Lomborg anser att panik varken är ett befogat eller är ett konstruktivt sätt att bemöta någon av mänsklighetens problem.

Cool it – den skeptiska miljövännens guide till den globala uppvärmningen kan komma att bli en av de mest omtalade och inflytelserika böckerna i vår tid.

Boken har filmatiserats och släpptes i USA den 12 november 2010.