Coronakommissionens delbetänkande

Seminarium Mån 1 november 2021
Tid och plats

Måndag 1 november 2021, 11:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Professor Torsten Persson presenterar det delbetänkande som kommissionen överlämnar till regeringen den 29 oktober.

I betänkandet tar kommissionen bland annat upp virusets spridning till och inom Sverige och åtgärder för att begränsa smittspridningen. Den diskuterar också folkhälsan under pandemin samt hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet.

Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi, och Mårten Palme, professor i socialförsäkring kommenterar kommissionens analys och slutsatser.

Coronakommissionen tillsattes av regeringen i juni 2020 med uppdraget att utvärdera de åtgärder som regeringen, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har genomfört för att begränsa spridningen av coivd-19 och dess effekter. Kommissionen ska slutredovisa sitt arbete senast den 28 februari 2022. Innan dess lämnar den två delbetänkanden. Det första, som fokuserade på äldreomsorgen under pandemin, presenterades och diskuterades vid ett SNS-seminarium dagen efter att det överlämnades till regeringen den 15 december i fjol.

Medverkande

Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och del av Coronakommissionens expertgrupp för smittskyddsfrågor

Mårten Palme, professor i socialförsäkring vid Stockholms universitet

Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och ledamot i Coronakommissionen (deltar via länk)

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!