Coronakrisen: geopolitiska konsekvenser

Covid-19 lamslår ekonomier och hotar folkhälsan i land efter land. Vilka globala politiska och ekonomiska maktförskjutningar ger coronapandemin upphov till? Hur påverkas utvecklingen av agerandet i USA, Kina, Ryssland respektive EU? Vilken roll spelar det internationella samfundet? Hur kan fattiga länder komma att drabbas?

Medverkande

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm. Becker har tidigare arbetat vid Internationella valutafonden (IMF), bland annat med hur länder kan skydda sig mot chocker och vilken roll IMF kan spela i att förebygga och lösa kriser.

Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Kraghs forskning är främst inriktad mot rysk ekonomi och historia, men också den politiska utvecklingen i Ryssland och forna Sovjet.

Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet, professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan och tidigare expert åt bland annat OECD, EU-kommissionen och Världsbanken. Schwaag Serger ingår i den nytillsatta expertgrupp som ska ge EU-kommissionen råd om innovationspolicy för hållbar utveckling ”Economic and Societal Impact of Research and Innovation” (ESIR).

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vid för SNS.