Dagens hyressystem eller marknadshyror – hur påverkas hyresgästerna?

Tid och plats

Tisdag 15 maj 2018, 13:15–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Det svenska hyressystemet framhålls som en garant för social rättvisa och rimliga hyror, men också som en av anledningarna till ineffektiviteten på den svenska bostadsmarknaden. Hur påverkas de boende av dagens system för hyressättning? Bidrar systemet till att bryta bostadssegregationen? Hur skulle en övergång till marknadshyror påverka inkomstfördelningen? Välkommen till ett seminarium som belyser hyressystemets effekter och behov av reformer.

Ett viktigt medel i bostadspolitiken i Sverige är systemet för att bestämma bostäders hyresnivå, det så kallade bruksvärdessystemet. Syftet med systemet är att förhindra kraftiga hyreshöjningar och därigenom skydda befintliga hyresgäster från att behöva flytta i tider av bostadsbrist. Det är i sin tur tänkt att motverka bostadssegregation.

Riksrevisionen undersökte i en rapport från slutet av 2017 vilka samhällsekonomiska effekter bruksvärdessystemet ger upphov till. Granskningen bygger på unika data från ett bostadslotteri som pågått i Solna stad under tio år. Författarna till rapporten, Cecilia Enström Öst och Per Johansson, kommer nu till SNS för att presentera resultaten och sina slutsatser.

Peter Englund, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar ny forskning som undersöker vilka fördelningseffekter en övergång till marknadshyror skulle få. Han ger även förslag på hur en sådan övergång skulle kunna ske, för att motverka att hyresgästernas ställning gentemot fastighetsägarna försvagas.

Deltar gör även Torsten Svenonius, kommunalråd i Solna Stad och tidigare ordförande i bostadsstiftelsen Signalisten som varit föremål för Riksrevisionens studie,  samt Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Medverkande

Peter Englund, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi vid Uppsala Universitet och Revisionsdirektör vid Riksrevisionen. Författare till Riksrevisionens granskningsrapport Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet.
Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen
Per Johansson, professor i statistik, Uppsala universitet
Torsten Svenonius, kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden, Solna Stad

Samtalet modereras av David Sundström, forskningsledare på SNS och ansvarig för SNS kommande forskningsprojekt om Samhällsbyggnad.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varm välkommen!