De ekonomiska idéernas historia

Martin Kragh

Publikation 2012.02.10

Den första svenska heltäckande läroboken i ekonomisk idéhistoria.

provlas_de_ekonomiska_ideernas_historia.pdf 217,7 KB PDF

Människan har genom alla tider resonerat kring ekonomiska fenomen. Denna bok spårar framväxten av ett ekonomiskt tänkande genom historien, från dess tidigaste rötter i filosofi, juridik och teologi. Vi lär känna några av ämnets mest namnkunniga representanter – som Adam Smith, Thomas Malthus och John Maynard Keynes – men även mindre uppmärksammade tänkare som Ibn Khaldun, Henry Thornton och Joan Robinson.

I en värld där resurser är begränsade uppstår alltid frågor om pengar, marknader, priser och produktion. Men förståelsen av dessa frågor har varierat över tid. Ett centralt tema i boken är därför betydelsen av idéernas historiska sammanhang.

På ett tillgängligt sätt ger boken en vision av det ekonomiska tänkandets framväxt, från Kina och antiken fram till idag. Sålunda berörs äldre tänkande inom områden som islam och kristendom, men också mer moderna idéer om socialism, välfärd och spelteori. En ansats har gjorts för att täcka in alternativa skolbildningar som ekonomisk sociologi, postkeynesianism och feministisk ekonomi.

Läs Martin Kraghs debattartikel på unt.se.

Läs artikeln ”Dagens makthavare borde välkomna kritisk granskning” på Newsmill.

Recensioner

Språket är avsiktligt, och med lyckat resultat, hållet på en icke teoretisk nivå för att passa för en bredare publik.

Samuel Herthelius, Btj

Kraghs fängslande ämne och välmeriterade framställning erbjuder både allmänbildande material och underhållande läsning.

Ragnhild Artimo, Forum för ekonomi och teknik

Är man djupt intresserad av ekonomi är denna bok en guldgruva.

Bo Widegren, Jusektidningen