”De finansiella sanktionerna mot Ryssland är mycket effektiva.”

Lyssna

SNS/SIFR Finanspanel. Hur illa står det till med Rysslands ekonomi?

Det säger Östeuropaexperten Anders Åslund under ett seminarium på torsdagen hos SNS/SIFR Finanspanel. Åslund visade bland annat hur tätt sammankopplad den ryska ekonomin är med oljepriset och hur sanktionerna gentemot Ryssland slår.

Han konstaterade också att Ryssland har varit mer intresserade av att bekämpa inflation än att stimulera tillväxt. Åslund menade vidare att Rysslands president Vladimir Putin är mycket rationell i sitt agerande och vet precis vad han håller på med.

Enligt Åslund behåller Putin sin popularitet bland annat genom att visa upp ett starkt Ryssland som vinner konflikter. Av det skälet går det att förvänta sig fler konflikter i framtiden.

Elsa Håstad, chef för Sidas avdelning för Europa och Latinamerika som bland annat ansvarar för EU-integration och reformsamarbete i Östeuropa, kommenterade. Hon sa bland annat att Ryssland väldigt gärna vill framställa Europa, Sverige och stora delar av den övriga världen som fiender, men att det är viktigt att vi håller emot och inte går med på den bilden.