Demokratirådets rapport 1997. Demokrati över gränser

Olof Petersson Jörgen Hermansson Michele Micheletti Anders Westholm

Har demokratin någon framtid i en värld av uppbrutna gränser och växande komplexitet? Denna bok hävdar att demokratin trots sina brister inte endast kommer att överleva utan dessutom utvecklas och fördjupas.

1997-01-01 Demokratirådets rapport 1997_Demokrati över gränser 2,5 MB PDF

Demokrati över gränser är 1997 års rapport från SNS Demokratiråd, som svarar för en årlig granskning av det politiska systemet. Den stora frågan är hur demokratin ska finna fungerande former i politikens nya världsordning.

Rapporten granskar särskilt demokratin i Sverige, EU och kommunerna. En ny undersökning visar hur väljare och valda bedömer hur politiken fungerar i global, nordisk, nationell, regional och lokal skala.