Demokratirådets rapport 1999. Demokrati på svenskt vis

Olof Petersson (red.) Klaus von Beyme Lauri Karvonen Birgitta Nedelmann Eivind Smith

Är demokratin i Sverige annorlunda än i resten av Europa? I så fall - är det bra eller dåligt? Finns det särdrag som är värda att bevara eller skulle Sverige vinna på att det politiska systemet anpassades till förhållandena i andra europeiska länder?

Demokratirådets rapport 1999_Demokrati på svenskt vis 2,7 MB PDF

I Demokrati på svenskt vis fortsätter SNS Demokratiråd granskningen av det politiska systemet. Rapporten skildrar den svenska demokratin i ett europeiskt perspektiv. Behöver Sverige en författningsreform? Hur fungerar den svenska rättsstaten? Finns det ett europeiskt offentligt rum i Sverige? Hur lyckad var egentligen personvalsreformen?

I Demokratirådet ingår fyra forskare som är nära förtrogna med svenskt samhällsliv: professorerna Klaus von Beyme (Heidelberg), Lauri Karvonen (Åbo), Birgitta Nedelmann (Mainz) och Eivind Smith (Oslo). Rapporten har redigerats av Olof Petersson, professor i statskunskap och forskningsledare vid SNS.