Demokratirådets rapport 2003. Demokrati i EU

Olof Petersson Ulrika Mörth Johan P Olsen Jonas Tallberg

Europa är i dag platsen för ett stort politiskt experiment. Frågan är om det går att skapa ett medborgarnas Europa. Uppgiften är att samtidigt demokratisera, konstitutionalisera och effektivisera Europeiska unionen.

rapport-dr-2003.pdf 350,0 KB PDF

2003 års rapport från Demokratirådet diskuterar med utgångspunkt från EU:s framtidskonvent den pågående reformprocessen och Sveriges bidrag till denna europeiska framtidsdebatt.

SNS Demokratiråd 2003: Ulrika Mörth, Stockholms universitet; Johan P. Olsen, Oslo universitet; Jonas Tallberg, UI och Lunds universitet och Olof Petersson (red.).