Demokratirådets rapport 2009. Europa efter utvidgningen

Jonas Tallberg Daniel Naurin Anna Michalski Li Bennich-Björkman

Utvidgningen av EU år 2004 var en historisk händelse i ordets sanna bemärkelse. Efter ett halvsekel av politisk uppdelning i Europa, återförenades öst och väst inom ramen för EU. Men jämte alla förhoppningar som knöts till utvidgningen, fanns också farhågor om unionens förmåga att integrera de nya medlemsländerna.

I Europa efter utvidgningen tar SNS Demokratiråd temperaturen på EU fem år efter östutvidgningen. Vilka förväntningar infriades och vilka kom på skam? Rapporten uppmärksammar särskilt tre teman: Hur effektiva är EU:s institutioner i en union med 27 medlemsstater? Vilka förändringar har skett i EU:s politiska inriktning sedan utvidgningen? Hur har EU:s nya medlemsländer utvecklats politiskt efter inträdet?

SNS Demokratiråd 2009: Li Bennich-Björkman (Uppsala universitet), Anna Michalski (Svenska institutet för europapolitiska studier), Daniel Naurin (Göteborgs universitet) och Jonas Tallberg (Stockholms universitet).