Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten

Seminarium 2017.06.08

Peter Nilsson, doktor i juridik, knuten till Lunds universitet och skattejurist på LRF Konsult, analyserar i en ny SNS-rapport hur hanteringen av den allmänna pensionsavgiften har förblivit oförändrad samtidigt som inkomstskattesystemet har ändrats. Vad går att göra åt den brist på symmetri som har uppstått när avdrag inte är tillåtet för pensionsavgiften? Återinföra avdrag? Omvandla den allmänna pensionsavgiften till en statlig ålderspensionsavgift eller låta arbetsgivaren betala hela pensionen?

Vid seminariet medverkar också Peter Melz, professor i finansrätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och seminariet modereras av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.