Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten

Tid och plats

Torsdag 8 juni 2017, 12:00–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

När vi får ut vår pension beskattas den på samma sätt som all annan inkomst, men då vi betalar in till pensionen får vi inte göra avdrag. Vad innebär denna asymmetri? Den skattereduktion som ersatt avdraget skapar dessutom problem för personer med låg inkomst. Finns det en enkel lösning på dessa problem?

Nästa år är det 20 år sedan Riksdagen beslutade om införandet av ett nytt ålderspensionssystem. Ursprungstanken var att pensionsrätten, det belopp som varje år betalas in till vår allmänna pension, skulle motsvara 18,5 procent av inkomsten under hela livet. I realiteten är dock pensionsrätten 17,21 procent av inkomsten. Varför har det blivit så?

Den 8 juni presenteras en ny rapport från SNS där Peter Nilsson, doktor i juridik, knuten till Lunds universitet och skattejurist på LRF Konsult, analyserar hur hanteringen av den allmänna pensionsavgiften har förblivit oförändrad samtidigt som inkomstskattesystemet har ändrats. Vad går att göra åt den brist på symmetri som har uppstått när avdrag inte är tillåtet för pensionsavgiften? Återinföra avdrag? Omvandla den allmänna pensionsavgiften till en statlig ålderspensionsavgift eller låta arbetsgivaren betala hela pensionen?

Vid seminariet medverkar också Peter Melz, professor i finansrätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och modereras av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Medverkande

Peter Nilsson, doktor i juridik, knuten till Lunds universitet och skattejurist på LRF Konsult
Peter Melz, professor i finansrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 5 juni debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!