Den ekonomiska tillväxtens moraliska konsekvenser

Benjamin M Friedman

Publikation 2007.08.28

Om den ekonomiska tillväxten är jämt fördelad får vi ett mer tolerant samhälle med en starkare demokrati och större politisk stabilitet! Harvardprofessorn Benjamin M Friedmans omtalade och epokgörande bok The Moral Consequences of Economic Growth finns nu på svenska.

Denna bok handlar om hur ekonomisk tillväxt – eller stagnation – påverkar ett samhälles moraliska karaktär.

Friedman beskriver den västerländska politiska och sociala historien – särskilt Förenta staternas efter det amerikanska inbördeskriget – och hittar grunden till vår syn på ekonomisk tillväxt i upplysningstiden.