Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien, 2 upplagan

Robert D. Putnam

Publikation 2011.08.15

Varför lyckas vissa demokratier och varför misslyckas andra? Det är en gammal fråga men väl på sin plats i dag när människor överallt i världen söker lösningar på gemensamma problem samtidigt som misstron mot offentliga institutioner växer.

Med denna bok vill den amerikanske statsvetaren Robert D. Putnam bidra till vår förståelse av hur demokratiska institutioner fungerar. Läsaren förs djupt in i samhällets själva karaktär, in i det kollektiva handlandets stränga logik och in i medeltidens historia.

Utgångspunkten för Putnam och hans forskarkollegor var det naturliga experiment som Italien gav samhällsforskningen på 1970-talet då nya institutioner infördes i landets olikartade regioner. Det erbjöd ett sällsynt tillfälle att systematiskt undersöka hur institutioner utvecklas och anpassar sig till sin sociala miljö.

Ju fler människor som är engagerade i frivilligorganisationer desto bättre fungerar demokratin. Medborgarna måste hysa förtroende för varandra och våga samarbeta. Putnams analys visar också att en god medborgaranda bidrar till ekonomisk tillväxt.

Den fungerande demokratin används som lärobok i statsvetenskap världen över och har blivit en modern samhällsvetenskaplig klassiker.

Boken är skriven i samarbete med Robert Leonardi, professor vid London School of Economics och Rafaella Y. Nanetti, professor vid University of Illinois i Chicago.