Den hållbara svenska modellen. Innovationskraft, förnyelse och effektivitet

Lars Magnusson (red.) Jan Ottosson (red.)

Publikation 2012.10.03

Den svenska modellen lever - trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld.

121011_den_hallbara_svenska_modellen.pdf 680,6 KB PDF

Genom att belysa historiens roll lyfts centrala framtidsfrågor fram, som vilken roll bland annat management och kringliggande institutionella faktorer kan spela för innovationspotentialen i svenskt näringsliv framöver. Den svenska modellen – i en vidare tolkning – har uppvisat en stor överlevnadsförmåga, men frågan om innovationer förblir central för dess framtid.

Författarna, samtliga forskare inom ekonomisk historia och företagsekonomi, vidgar perspektivet på den svenska modellen till att omfatta fler aspekter av samhällsomvandlingen och förklarar därigenom modellens framgångssaga.

Redaktörer är Lars Magnusson och Jan Ottosson.

Recensioner

Den hållbara svenska modellen erbjuder en viktig läsning för många inom det svenska arbetslivet.

Inge Ohlsson, Btj