Den nya ekonomiska politiken i Sverige

Seminarium 2019.03.13

Nu när den nya regeringen är på plats bjuder SNS in till ett seminarium för att diskutera och analysera den ekonomiska politikens inriktning. Vilka effekter kommer M-KD-budgeten och den nya fyrpartiuppgörelsen att ha på den ekonomiska politiken? Kommer regeringen att klara det budgetpolitiska ramverket? Och hur anpassad är egentligen den nya ekonomiska politiken till dagens konjunkturläge?

Medverkande

03:48 Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör, Konjunkturinstitutet
22:15 Clas Olsson, generaldirektör, Ekonomistyrningsverket
39:27 Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi, tidigare bland annat statssekreterare vid Finansdepartementet
45:51 Anna Breman, chefsekonom, Swedbank

49:40 Panelsamtal

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.