Den problematiska tryggheten – välfärdsstaten under tre decennier

Bo Södersten (red.)

Publikation 2006.05.17

En debattbok om den svenska välfärdsstaten, som behandlar dagens problem och vad som kan vänta oss i framtiden. Boken tar inte bara upp de senaste årens kriser utan beskriver också de tre senaste decennierna av svensk politisk historia och välfärdsstatens utveckling. Författarna analyserar de motsättningar som funnits mellan marknadsekonomiskt tänkande och välfärdsbygge men driver inga teser om välfärdsstatens fördelar eller brister.

Bo Södersten ger en översikt över den politiska och ekonomiska utvecklingen från 1970-talets början till i dag med exempel från sina egna erfarenheter som ekonom och riksdagsman. Lars Pettersson och Erik Jonasson analyserar den svenska arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten under senare år. Jan Ekberg granskar arbetsmarknadens betydelse för invandrarnas integration i det svenska samhället. Anders Isaksson skildrar avslutningsvis socialförsäkringarnas historia, utveckling och problem från fem olika infallsvinklar och föreslår en mer hållbar lösning för framtiden.