Det ekonomiska tänkandets historia, 4 upplagan

Bo Sandelin Richard Wundrak Hans-Michael Trautwein

Publikation 2008.09.01

Det ekonomiska tänkandets historia är en grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria.

Den inleds med en presentation av Platons och Aristoteles tankar och fortsätter med skolastikerna, merkantilisterna, fysiokraterna och den moderna nationalekonomins grundare Adam Smith. Via Karl Marx, Knut Wicksell och John Maynard Keynes når den så fram till våra dagar.

Boken beskriver olika ekonomiska skolor och visar hur de vuxit fram: ur varandra eller i opposition mot varandra. Den avslutas med en presentation av några uppmärksammade vetenskapsteoretiska idéer om de allmänna betingelserna för en disciplins utveckling.

Denna fjärde upplaga är kraftigt reviderad och utökad.

Recensioner

Helhetsomdöme: Ett ytterligt väldisponerat och läsvärt arbete med stor potentiell målgrupp.

Eric Carlheim Gyllenskiöld, BTJ