Det nya regionala utanförskapet

Fre 22 januari 2016
Tid och plats

Fredag 22 januari 2016, 10:30–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Sedan 30 år tillbaka ökar de regionala klyftorna i Sverige, både när det gäller BNP per capita och befolkningstäthet. Tillväxten koncentreras alltmer till storstäderna. Vad påverkar den regionala ojämlikheten? Och hur kan politiken bidra till att säkra kompetensförsörjningen i hela landet?

Välkommen till ett seminarium om tillväxtpolitikens roll och utmaningar. Vid mötet belyser ekonomhistorikern Kerstin Enflo de senaste decenniernas ökade regionala ojämlikhet i ett historiskt perspektiv. Hon analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen och vilken roll politiken spelat i olika perioder. Studien bygger på helt nya serier av BNP per capita för svenska län 1860–2010.

Lars Wikström, Tillväxtverkets avdelningschef för regioner, berättar om genomförandet av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som presenterats tidigare i år.

Södras ordförande Lena Ek beskriver landsbygdens tillväxtutmaningar och behovet av kompetens på orter med lägre attraktionskraft från ett näringslivsperspektiv.

Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, ger ett glesbygdsperspektiv på utvecklingen och de politiska prioriteringarna.

Kerstin Enflos studie sammanfattas i en ny SNS Analys, Regional ojämlikhet i Sverige. En långsiktig analys, som lanseras vid seminariet.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Mötet leds av Ilinca Benson, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är exklusivt för SNS medlemmar* och press. Avgiften för mötet är 495 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 januari, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/information om medlemskap.

Varmt välkommen!