Det sovjetiska arvet

Gudrun Persson

Publikation 2011.09.23

Det sovjetiska arvet är betydelsefullt om man vill förstå dagens Ryssland.

I en tid när Ryssland söker sin identitet och håller på att bygga en nation både på sitt sovjetiska arv och på arvet från tsartiden finns något viktigt att undersöka: Hur förhåller sig Ryssland till detta arv? Vad är kvar av de sovjetiska lämningarna?

Författaren belyser de förhållanden och drivkrafter i Sovjetunionen som nu delvis utgör grunden för Ryska federationen. Med nedslag i några delar av det sovjetiska momentet beskriver hon tematiskt ett imperiums uppgång och fall.

Det sovjetiska arvet är en fängslande och fascinerande skildring av ett av de största politiska, ekonomiska och sociala experimenten genom tiderna.

Läs författarens artikel om Sovjetunionen i UNT

Recensioner

Vad vi lärt oss om Ryssland och hur vi bemöter det är som Gudrun Persson riktigt framhäver livsviktigt.

Carl Johan Ljungberg, Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift