Direktinvesteringar: Kina, EU och Sverige

Möte med bland andra EU-kommissionen och Försvarsmakten. I Sverige har vi fått en växande diskussion om huruvida utländska direktinvesteringar i strategiskt viktiga sektorer kan vara förenat med risker. Det har handlat om investeringar i infrastruktur. Det har även handlat om investeringar som kan leda till att känslig teknologi överförs till företag i andra länder. Inte minst de snabbt växande kinesiska investeringarna har väckt frågor.

Inom EU har det förts en liknande debatt. EU-kommissionen har presenterat ett förslag om en ram för granskning av utländska direktinvesteringar som är tänkt att gälla i medlemsländerna.

På mötet kommer vi att diskutera:

  • Hur är EU-kommissionens förslag tänkt att fungera i praktiken?
  • Finns det ett behov av att öka granskningen av olika utländska direktinvesteringar i Sverige?
  • Är bristen på reciprocitet när det gäller möjligheten att komma in på den kinesiska marknaden ett problem för svenska bolag?

Seminariet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionens representation i Sverige, Swedish House of Finance och SNS, och ingår i mötesserien Finanspanelen.

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn och arrangeras av SNS och finansforskningsinstitutet Swedish House of Finance vid Handelshögskolan.

Medverkande:

Staffan Bohman, styrelseordförande i Electrolux, Höganäs, Ipco och Upplands Motor, styrelseledamot i bl.a. Atlas Copco samt ordförande i Tysk-Svenska handelskammaren
Michael Claesson, brigadgeneral, biträdande chef för planerings-och policyenheten, Försvarsmakten
Frédéric Cho, Kinarådgivare och vice ordförande Sweden-China Trade Council
Maria Åsenius, kabinettschef hos handelskommissionär Cecilia Malmström

Pehr Wissén, senior rådgivare vid Swedish House of Finance, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat och avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 18 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!