Draken i tiden. IT-nationen Sverige

Kurt Lundgren

Publikation 2007.09.28

Vad innebär IT för möjligheterna att klara av de utmaningar som ökad global konkurrens, en ogynnsam demografisk utveckling och de alltmer alarmerande miljöhoten innebär?

IT är vår tids viktigaste moderniseringsinstrument, vår tids ’kinesiska drake’. En framgångsrik användning av IT kräver en integration mellan teknik och verksamhetsmål där IT ska ses som en katalysator för verksamhetsutveckling. Sverige är en mogen IT-nation och har en stor tillgång i den svenska managementtraditionen.

Hur skapar IT värden i företag och organisationer? Frågan belyses utifrån studier av såväl stora som små företag, från myndigheter, kommuner, sjukvård och boende. Hur ser de organisationer ut som framgångsrikt integrerat IT och verksamhetsmål?

Boken behandlar IT:s betydelse för ekonomin efter kraschen kring sekelskiftet. I ett tvärvetenskapligt perspektiv integreras teori och praktikfall och det som sker i nutid sätts in i ett historiskt sammanhang.