Dynastier. De stora familjeföretagen och deras mer eller mindre lyckade affärer

David S Landes

Publikation 2007.08.16

David Landes har i sitt författarskap lyckats förena en djup insikt om de långa ekonomiska processer som format våra moderna samhällen med en skrivart som är både underhållande och lättläst.

Här skildrar han några av de familjer eller dynastier, som spelat en central roll för finansväsendets och industrins framväxt i Europa, Förenta staterna och Japan. Han sätter in dem i ett större ekonomiskt, politiskt och historiskt sammanhang och analyserar de faktorer som legat bakom deras framgångar eller, ibland, misslyckanden.

Här möter vi bland andra bankirer som Baring, Rothschild och Morgan, bilpionjärer som Ford, Toyoda och Renault samt råvarumagnater som Guggenheim och Rockefeller; alla egensinniga och färgstarka personer som lyckades förena innovationsförmåga med ett utvecklat affärssinne och som, inte minst, givit upphov till en rik anekdotflora.

Utifrån sina omfattande kunskaper i ekonomisk historia och sin förmåga att med gott humör skildra dynastibyggarnas såväl fördelaktiga som mindre tilltalande sidor ger Landes oss en roande och delvis ny bild av familjeföretagens betydelse, såväl i det förflutna som för den framtida utvecklingen.