Effekter av att koncentrera delar av svensk sjukvård

Ons 18 december 2019
Tid och plats

Onsdag 18 december 2019, 08:30–10:00
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Celsiussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

I Sverige pågår just nu ett omfattande arbete med att nivågruppera sjukvården. Socialstyrelsen har sedan två år i uppdrag att koncentrera utvalda vårdområden till färre sjukhus. I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Daniel Avdic hur kvaliteten i cancervården påverkas av att fler operationer utförs vid färre sjukhus. Kan fler patienter leda till bättre vårdkvalitet?

Med hjälp av ett rikt datamaterial över svensk cancervård studerar Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi vid Monash Business School, orsakssamband mellan patientvolymer och olika patientutfall. I studien analyseras om sambanden styrs av förändringar i medicinsk teknik, övergripande organisationsförändringar eller ökad praktisk erfarenhet bland kirurgerna när vården koncentreras. Det görs även simuleringar av hur vårdkvalitet och antalet avdelningar med cancerkirurgikapacitet i Sverige skulle påverkas vid införande av patientvolymgränser.

Regeringen gav 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vilka vårdområden som bör koncentreras till färre sjukhus. Arbetet väntas påverka resurser och kompetensförsörjning vid olika sjukhus på olika sätt. Målet är att förbättra vårdkvaliteten för patienterna. Socialstyrelsens arbete har kommit en bra bit på vägen. Regionerna kan nu ansöka om tillstånd att bedriva vård inom de områden som är först ut.

Kristina Wikner, enhetschef vid avdelningen för högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen, berättar om arbetet med uppdraget. Deltar gör även Acko Ankarberg-Johansson, riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet, Jens Schollin, seniorprofessor vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro universitet, samt Christer Jonsson, vice ordförande i regionstyrelsen i Kalmar län, ansvar för hälso- och sjukvård.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Acko Ankarberg-Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet
Christer Jonsson (C), vice ordförande i regionstyrelsen i Kalmar län, ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation och ersättare i Nämnden för nationell högspecialiserad vård
Jens Schollin, seniorprofessor vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro universitet
Kristina Wikner, enhetschef vid avdelningen för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi, Centre for Health Economics vid Monash Business School, medverkar via länk.

Samtalet modereras av Therese Lind, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 16 december eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!