Effekter av LOV på kvalitet, kostnader och effektivitet inom äldreomsorgen

Mån 20 januari 2014
Tid och plats

Måndag 20 januari 2014, 08:15–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

OBS! Mötet är fullsatt. Regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson kommer till SNS för att presentera sin utredning om effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster.

Har kvaliteten i äldreomsorgen blivit bättre i de kommuner som tillämpat LOV? Finns ett samband mellan vinstutdelning och kvalitet? Hur arbetar kommunerna med utvärdering och tillsyn? Har LOV underlättat för nya utförare att etablera sig? Bör LOV bli obligatorisk för alla kommuner?

Det är några av de frågor som utredningen Framtida valfrihetssystem i socialtjänsten har fått regeringens uppdrag att belysa. På seminariet kommenteras utredningen av professor MATS BERGMAN som forskar om effekter av upphandling och kundval inom välfärdstjänster.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS/IFN forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Medverkande

GREGER BENGTSSON, särskild utredare och projektledare för valfrihetsfrågor vid SKL
MATS BERGMAN, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola
INGRID HJALMARSON, utredare, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Mötet leds av ekon. dr ILINCA BENSON, forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

OBS! Mötet är fullsatt. Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem och smörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 januari, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!