Ekonomi och politik för tjänster

Jan Owen Jansson

Publikation 2006.09.29

Urbaniseringen har lett till att tätortsbefolkningens andel i Sverige på hundra år ökat från 32 till 83 procent. Den moderna tjänstesektorn är ett urbant fenomen. Befolkningskoncentrationen har möjliggjort ett rikt utbud av tjänster genom stordrift relativt till vad som vore möjligt på landsbygden.

Är vårt näringsliv under omvandling till en tjänsteekonomi? För att kunna svara på denna fråga är det viktigt att ha en klar definition av vad tjänstesektorn är och vilka drivkrafter som ligger bakom den ekonomiska utvecklingen.

Ekonomi och politik för tjänster är en initierad och pedagogisk genomgång av den moderna tjänsteekonomin och ger ett utmärkt underlag för diskussion om vilka mål och medel som bör ligga till grund för den ekonomiska politiken.