Ekonomin i EU, 3 upplagan

Bo Sandelin

Publikation 2009.02.20

I denna tredje upplaga av standardverket Ekonomin i EU beskrivs de stora dragen i samtliga 27 medlemsländers ekonomi, huvudsakligen med hjälp av nationalräkenskapsdata. Boken klargör också innebörden i BNP och andra nationalräkenskapsbegrepp och visar hur dessa hänger samman.

BNP per invånare visar sig vara två eller tre gånger större i de flesta gamla EU-länder än i de länder som tillkommit på 2000-talet. Om man delar upp BNP på olika producerande sektorer ser man att tjänstesektorn är störst i alla EU-länder. Användningen av BNP domineras av konsumtionen, som är ungefär fyra gånger så omfattande som investeringarna. Utrikeshandeln är relativt sett viktigare för små länder som Luxemburg och Malta än för stora. Inkomsterna och priserna i EU behandlas också, liksom befolkningsstrukturen och arbetsmarknaden.

Boken avslutas med ett kapitel om framväxten av euron och de institutioner som skapats för att hantera den gemensamma penningpolitiken.

 

Recensioner

Framställningen är dessutom lättillgänglig och lämpar sig därför utmärkt som grundläggande lärobok, inte bara i nationalekonomi utan också för gymnasier, folkhögskolor och andra intresserade. Inga akademiska förkunskaper krävs.

Anders Weidung, BTJ