Eliternas uppror och sveket mot demokratin, 2 upplagan

Christopher Lasch

Publikation 2006.11.10

Demokratin idag hotas inte av massorna, som José Ortega y Gasset hävdade i Massornas uppror, utan av eliterna. Dessa eliter – rörliga och alltmer globala i sin syn – vägrar att acceptera gränser eller band till en viss nation eller plats. Christopher Lasch anser att de överger medelklassen då de isolerar sig i sina nätverk och enklaver och att de splittrar nationen och sviker idén om en demokrati för alla medborgare.

Eliternas uppror är ett spännande och viktigt inlägg i dagens debatt om den globala ekonomin.