En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel, 3 upplagan

Lennart Schön

Publikation 2012.02.13

Sedan slutet av 1900-talet har omvälvningar inträffat som ibland betecknats som tjänstesamhällets genombrott, ibland som den tredje industriella revolutionen kring elektroniken och ny kunskap. Denna omvandling är en del av Sveriges moderna ekonomiska historia.

Mellan det sena 1700-talets svenska bondesamhälle och dagens intensiva industri- och tjänstesamhälle kan vägen tyckas lång. Då var samhällsförändringen så långsam att den knappt kunde skönjas. Idag är rörlighet och föränderlighet en del av livet, också på kort sikt.

Men föränderligheten var inplanterad redan i slutet av 1700-talet. Skiftesrörelsen hade kommit igång och jordbrukets underklasser växte, vilket förebådade ett uppbrott ur seklers ståndssamhälle. Användningen av kol, ångkraft och maskiner blev sedan nya förutsättningar för industrisamhället. Alla dessa förändringar var dynamiska. De ledde vidare, grep in i varandra och blev delar av ett kumulativt förlopp med oförutsedda konsekvenser – ett förlopp av tillväxt och omvandling.

Recensioner (första upplagan)

Ett stort och inspirerande verk.

Gunnar Wetterberg, Saco

En mycket gedigen överblick.

Anders Weidung

Ger liv åt komplicerade sammanhang.

Bohusläningen

Det är en lysande skrift.

Dagens Nyheter