En skenande värld. Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv, 2 upplagan

Anthony Giddens

Publikation 2010.02.12

Vi lever i en period av betydande historisk omvandling. De förändringar som påverkar oss är inte bara begränsade till vissa delar av vår planet utan gör sig påminda så gott som överallt.

En skenande värld handlar om globala förändringar och deras inverkan på vår tillvaro. Dessa förändringar påverkar människor från Adelaide till Ankara, från Askersund till Asunción. Förändringarna är till övervägande delen positiva, menar Anthony Giddens. De bidrar till att frigöra kvinnorna, sprida demokratin och skapa välstånd. Han granskar dessa förändringar i fem kapitel: Globalisering · Risk · Tradition · Familj · Demokrati.

Recensioner

Boken är lättillgängligt skriven i en trots allt positiv anda och riktar sig till alla, som seriöst funderar över vart vår värld är på väg i ett till synes allt snabbare tempo…

Anders Weidung, BTJ