En vädjan till förnuftet. Tänk kallt på den globala uppvärmningen

Nigel Lawson

Publikation 2008.11.24

I detta välunderbyggda och dräpande svar på klimatalarmisternas skräckscenarier menar Nigel Lawson att det blivit dags att se kallt på den globala uppvärmningen.

Lawson går samvetsgrant igenom den globala uppvärmningens vetenskapliga, ekonomiska, politiska och moraliska aspekter. Till skillnad mot den gravt missvisande Sternrapporten finner han skäl att ifrågasätta den konventionella visdomen på området. Han anser att den globala uppvärmningen inte utgör det stora hot mot livet på jorden som det utmålas som samt att det gängse botemedlet, som under alla omständigheter är politiskt omöjligt, skulle göra mer skada än nytta.

Boken präglas av logiskt skarpsinne, sunt förnuft och rentav humor och är försedd med en utförlig notapparat och källförteckning. Lawson avslutar med att dra upp riktlinjerna för rationella åtgärder mot den globala uppvärmningen och förklarar varför den konventionella visdomen blivit den kvasireligion den är i dag och varnar för den fara som den utgör.

Recensioner

Boken utgör även ett intressant debattinlägg för alla som har tagit ställning.

Bengt Magnusson Björksten, BTJ

Denna lilla eleganta bok behandlar vetenskapen om den globala uppvärmningen seriöst. Oavsett vilken uppfattning man har om denna vetenskap ger boken övertygande belägg för att nästan alla förslag om hur detta förmenta problem ska lösas är intellektuellt bristfälliga, ekonomiskt absurda samt, i bästa fall, moraliskt tvivelaktiga. Lawsons Vädjan till förnuftet är en vädjan man måste lyssna till om man på allvar vill förhindra att mänskligheten och jorden lider skada.

Richard S. Lindzen, professor i atmosfärisk fysik vid MIT