Ett friskare arbetsliv – hur kan vi minska sjukskrivningarna?

Seminarium 2015.11.03

Medverkande

Laura Hartman, analyschef, Försäkringskassan

Eva Landeståhl, HR-specialist, AstraZeneca

Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges företagshälsor

Christine Schou-Engius, projektledare för Arbetsmiljölyftet vid Stockholms läns landsting

Magnus Svartengren, professor och överläkare, arbets- och miljömedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet

Mötet leds av Ilinca Benson, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.