Ett friskare arbetsliv – hur kan vi minska sjukskrivningarna?

Seminarium 2015.11.03

Lyssna

Medverkande

LAURA HARTMAN, analyschef, Försäkringskassan
EVA LANDESTÅHL, HR-specialist, AstraZeneca
PETER MUNCK AF ROSENSCHÖLD, vd, Sveriges företagshälsor
CHRISTINE SCHOU-ENGIUS, projektledare för Arbetsmiljölyftet vid Stockholms läns landsting
MAGNUS SVARTENGREN, professor och överläkare, arbets- och miljömedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet
Mötet leds av ILINCA BENSON, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.