Europa, quo vadis? Integration och splittring i tid och rum

Sven Tägil Gunnar Törnqvist Christer Jönsson

Publikation 2007.03.21

Dagens Europa är ett resultat av en lång historisk utveckling. Två huvudtendenser framstår som tydliga i denna process. Å ena sidan har en föreställning om Europa som en kulturell, ekonomisk och politisk enhet vuxit sig allt starkare, å andra sidan har starka motkrafter verkat i uppsplittrande riktning.

Territoriella enheter som stater och regioner har fått nya funktioner och roller samtidigt som övergripande integrationsprojekt som Europeiska unionen sökt nya vägar för organisation och uppbyggnad, bland annat i form av nätverk.

Hur den fortsatta utvecklingen kommer att gestalta sig är ingen självklarhet. I Europa, quo vadis? diskuteras och analyseras frågorna om Europas organisation utifrån ett brett tvärvetenskapligt perspektiv av tre författare med hemvist i disciplinerna historia, geografi och statsvetenskap.