Familjeföretagande: affärer och känslor

Ethel Brundin (red.) Anders W. Johansson (red.) Bengt Johannisson (red.) Leif Melin (red.) Mattias Nordqvist (red.)

Publikation 2012.10.03

Bonniers, Dafgårds, H&M, Indiska, IKEA, Löfbergs Lila, Polarbröd, Spendrups – alla är de familjeföretag, liksom de allra flesta mindre och medelstora företag i svenskt och internationellt näringsliv. Familjeföretag är också den överlägset vanligaste företagsformen i Sverige och världen.

Familjeföretagandet har tydliga karaktärsdrag. Det mest framträdande är kopplingen mellan företag och familj. Starka sidor är aktivt och långsiktigt ägande, självständighet i förhållande till kapitalmarknaden och flexibel styrning. Men i familjeföretagande ryms också många motsatspar, däribland tradition och förnyelse, utveckling och avveckling, affärer och känslor, arbete och familjeliv.

Författarna, hemmahörande företrädesvis vid Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är aktiva forskare inom området och ger tillsammans en mångsidig bild av familjeföretagandets kännetecken och kraftfält. Boken behandlar bland annat organisering, ägarskiften samt spänningar och maktförhållanden i familjeföretag.

Familjeföretagande: affärer och känslor är den första heltäckande boken på svenska i ämnet och skildrar svenska förhållanden samtidigt som den är förankrad i internationell forskning.

Redaktörer: Ethel Brundin, Anders W. Johansson, Bengt Johannisson, Leif Melin, Mattias Nordqvist.

Är du intresserad av dessa frågor? Besök gärna Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).

Recensioner

Boken har många intressanta avsnitt och visar ibland på ny kunskap och tidigare inte så kända fakta och sammanhang. Särskilt intressant anser jag avslutningen är, där två representanter för svenska familjeföretag reflekterar och kommenterar forskarnas slutsatser och analyser.

Ulf Viklund, Btj