Familjen, jämställdheten och barns livschanser

Fre 7 oktober 2016
Tid och plats

Fredag 7 oktober 2016, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

De skandinaviska länderna ligger i topp vad gäller social rörlighet. I inga andra länder är möjligheterna till klassresor lika stora. I en ny forskningsrapport från SNS studerar den världsledande sociologen Gøsta Esping-Andersen vilken roll familjemönster, jämställdhet mellan könen och tillgång till en förskola av hög kvalitet spelar för barns livschanser.

Barn till föräldrar med två högutbildade, förvärvsarbetande föräldrar har väsentligt bättre livschanser än barn till lågutbildade, ensamstående mödrar. Har familjen gjort comeback som drivkraft för social utveckling? Den frågan ställer sig Gøsta Esping-Andersen. Han söker svaret i ett omfattande datamaterial om utvecklingen för skilsmässor, barnafödande, kvinnors förvärvsarbetande, fördelningen av hushållsarbetet, barnomsorg och könslönegap i olika länder i västvärlden.

Vad blir effekten av att högutbildade kvinnor i ökad utsträckning bildar familj med högutbildade män?
Vilken roll spelar jämställdhet mellan kvinnor och män för inkomstskillnader och barnfattigdom?
Är vi på väg mot ett samhälle med ökade skillnader i uppväxtvillkor och livschanser?
Kan de skandinaviska länderna stå emot den trend mot ökad polarisering av livsvillkor som vi ser i USA och övriga Europa? Och vilken politik krävs för att vi ska klara det?

Välkommen till ett seminarium om framtiden för familjen och barns livschanser.

Rapporten kommenteras av Irene Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet och Karin Halldén, forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Samtalet leds av Anna Sjögren, docent i nationalekonomi och forskare vid IFAU.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Rapporten ingår. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 5 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!