Är du nyfiken på hur SNS forskningsprocess går till? Två forskare berättar

Genom att publicera och kommunicera aktuell forskning om centrala samhällsfrågor verkar SNS för en kunskapsbaserad samhällsdebatt och bidrar med underlag för välgrundade beslut. Rapporterna skrivs av framstående samhällsforskare och SNS värnar den akademiska friheten och forskarna svarar självständigt för analys, slutsatser och förslag. Här berättar forskarna Lena Hensvik och Jonas Tallberg om sina erfarenheter från olika forskningsprojekt på SNS.