Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid

Tor 27 september 2018

Flyktinginvandringen till Sverige har under de senaste åren varit högre än någonsin. Hur väl vi lyckas med integrationen på arbetsmarknaden är av stor betydelse, både för de individer som har invandrat till Sverige och för den svenska samhällsekonomin. Vilka lärdomar kan vi dra från de senaste decenniernas erfarenheter av flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige?

Nyligen publicerades en rapport i ämnet från ESO, författad av nationalekonomen Joakim Ruist. I studien belyses sysselsättningsutvecklingen för olika flyktinggrupper sedan början av 1980-talet. I rapporten studeras vilken betydelse faktorer som härkomst, ålder och kön har för flyktingars etablering på arbetsmarknaden. Även flyktinginvandringens påverkan på offentliga finanser över tid är något som har studerats. Nu kommer Joakim Ruist till SNS för att presentera sina resultat och slutsatser. Deltar i samtalet gör forskarna Olof Åslund och Pernilla Andersson Joona .

Seminariet ingår i seminarieserien SNS Mötesplats integration, som finansieras med stöd från Tillväxtverket. Seminariet ingår även i forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Medverkande

Joakim Ruist, doktor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och författare av rapporten Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering.
Olof Åslund, generaldirektör och chef för IFAU, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet
Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI)

Åsa Julin, journalist, är den som leder samtalet.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 25 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!