FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter – hur kan rapporteringen utformas?

Tor 5 februari 2015
Tid och plats

Torsdag 5 februari 2015, 11:45–13:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter – hur kan rapporteringen utformas?

Välkommen till ett samtal med CAROLINE REES, chef för den New York-baserade ideella organisationen Shift, som lett arbetet med att utforma ett globalt ramverk för företagens rapportering om mänskliga rättigheter.

FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, har sedan de antogs 2011, fått stort genomslag. Många företag brottas nu med de utmaningar som är förknippade med att kommunicera till omvärlden om de frågor som principerna omfattar.

Vilka krav kan man ställa på god rapportering och öppenhet om mänskliga rättigheter? Och hur kan en revision av den här typen av rapportering utformas? För att besvara dessa frågor har organisationen Shift lett en omfattande process med att ta fram ett förslag till ramverk med syfte att vägleda företag: Guiding Principles Reporting Framework.

CAROLINE REES berättar om det nya ramverket och det pilotprojekt som nu startar där Shift samarbetar med bl.a. konsumentvaruföretaget Unilever för att pröva hur ramverket fungerar i praktiken. Lärdomarna kommer att användas för att säkra att ramverket blir användbart och relevant.

CAMILLA GOLDBECK-LÖWE, CSR expert på Ericsson, medverkar.

Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS-medlem* och 795 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 3 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!