Förargelseväckande beteende. Om konsten att inte sitta stilla i båten

Bo Rothstein

Publikation 2008.08.27

Den offentliga debatten är central för demokratins vitalitet, får vi ofta höra. Utan en fri och obunden granskning i olika massmedier kommer den politiska makten snart att degenerera i maktmissbruk och olika former av korruption.

Särskilt framhålls hur viktigt det är att det finns personer som inte är bundna till olika maktgrupperingar och som vill och vågar peka på olika missförhållanden och brister i samhället. På engelska kallas dessa personer för whistle-blowers, och de har ofta spelat en viktig roll för att avslöja maktmissbruk och andra missförhållanden inom politik och i företag. Men hur förhåller sig denna vackra idealbild till verkligheten – hur är det att vara en kritiker i den svenska samförståndskulturen?

Bo Rothstein har under lång tid varit en kritisk röst i den offentliga debatten. Här beskriver han sina erfarenheter av att agera whistle-blower i frågor som politikens förutsättningar, jämställdhetens möjligheter, arbetslivets villkor, välfärdsstatens framtid och hotet mot en fri och obunden forskning. Han ger också en mycket personlig motivering till varför han valt att delta i det offentliga samtalet för att ”blåsa i pipan”.

Recensioner

Uppfriskande läsning.

Maria Abrahamsson, Svenska Dagbladet

Rothstein ger både muntra och nyktra inblickar i en konflikträdd tankeverkstad, där konformismen leder till närmast hjärtstillestånd.

Lars Åberg, Göteborgsposten

Bo Rothstein är något av en svenskarnas generalkritiker – och en av landets främsta statsvetare …. den på ytan lite nonchalanta men egentligen minutiöst avvägda stil som är Rothsteins signum.

Unn Gustafsson, Politiken.se

Argumenteringen är originell, tankeväckande och njutbar.

Kent Lindkvist, BTJ

Om du tillhör den skara människor som gärna ställer kritiska frågor och som inte ger dig så lätt efter en första granskning är den här boken en verklig vän att hålla i handen.

Lotte Lundgren, Barometern