Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap

Kirsti Niskanen (red.) Christina Florin (red.)

Publikation 2010.04.29

Genusforskningen etablerades som en ny, frisk och kritisk forskningsinriktning vid svenska universitet under 1980- och 90-talen.

För första gången i svensk universitetshistoria gjorde ett stort antal kvinnliga forskare karriär i de tidigare manligt dominerade akademiska strukturerna och uppnådde höga positioner i sina discipliner. Akademin är en värld som präglas av gamla hierarkier och segslitna maktkamper men också av kreativitet, skaparlust och systerskap.

Några av våra främsta kvinnliga professorer inom humaniora och samhällsvetenskap berättar om sin väg till makten, och om möjligheten att förverkliga sina drömmar och ambitioner som forskare, lärare och akademiska ledare.

Övriga författare: Drude Dahlerup, Mona Eliasson, Gunnel Forsberg, Tora Friberg, Siv Gustafsson, Anita Göransson, Yvonne Hirdman, Carin Holmquist, Anita Nyberg, Elisabeth Sundin och Eva Österberg.

Recensioner

I denna bok delar elva kvinnliga professorer på ett imponerande öppenhjärtligt sätt med sig av sina livshistorier… Detta är en bok som bör väcka intresse både inom och utanför akademin.

Catta Torhell, BTJ

Började faktiskt gråta mitt i morgonrusningen på tunnelbanan i morse, när jag läste Siv Gustafssons gripande berättelse om sitt liv som forskare.

Anna Ekström (ordförande i Saco) på Facebook