Företagsekonomins frågor

Nils Brunsson

Publikation 2010.05.24

Det moderna samhället är fullt av organisationer. Aldrig tidigare har det funnits så många företag, föreningar och stater som nu. I Sverige är företagsekonomi det akademiska ämne som har organisationer som sin specialitet. Det är inte underligt att företagsekonomi lockar fler studenter än något annat samhällsvetenskapligt ämne. Att förstå hur organisationer fungerar är viktigt oavsett vilken karriär man tänker sig.

Företagsekonomiska kunskaper uppfattas därför ofta som nyttiga. Men de är inte bara nyttiga – de är också spännande. Företagsekonomer ställer många relevanta och utmanande frågor om organisationer. I den här boken ger ledande företagsekonomer en rad exempel på sådana frågor.

Företagsekonomins frågor kan användas som introduktion till företagsekonomistudierna, men den vänder sig också till alla andra som vill få en lättläst inblick i vad modern företagsekonomi handlar om.

Recensioner

Denna aktuella och nydanande bok hjälper läsaren att förstå komplexiteten i ämnet och väcker på samma gång en stark lust att studera vissa områden djupare.

Jan-Olof Svensson, BTJ-häftet