Företagsfinansiering – från sparbankslån till derivat

Mats Larsson

Publikation 2011.04.12

Hur har svenska företag löst sina finansieringsbehov sedan industrialiseringens genombrott från mitten av 1800-talet och framåt?

Denna bok ger en ekonomisk och historisk orientering om olika typer av företagsfinansiering men ambitionen är främst att visa långsiktiga tematiska och återkommande problem.

Boken bygger på fallstudier som är organiserade kring vissa teman – såsom banker och företag – och beskriver finansieringssystemens utveckling i uppgångsperioder och i kriser.

Här visas bland annat hur lokala finansiella system växte fram under den svenska industrialiseringens barndom. Även aktiebolagsformens genombrott, derivatmarknadens tillkomst och andra finansieringslösningar diskuteras. Hälften av kapitlen behandlar den turbulenta omvandling som skett på finansmarknaden under de senaste 30 åren och de konsekvenser detta haft för företagsfinansieringen.

Redaktör för boken är Mats Larsson.

Övriga författare: Oskar Broberg, Lennart Francke, Kristina Furusten, Sven Jungerhem, Håkan Lindgren och Tom Petersson.

Recensioner

Uppsatserna är välskrivna och ger en god och mångfacetterad bild av företagens finansieringsproblem.

Rolf Retoft, BTJ