Forskaren förklarar: Naimi Johansson om regionala skillnader i svensk hälso- och sjukvård

Sjukvårdens kostnader och medborgarnas konsumtion av vård skiljer sig åt mellan Sveriges 21 regioner.