Forskarsamtal om coronakrisen

SNS förtroenderådsmöte den 11 juni 2020 avslutades med ett forskarsamtal om coronakrisen. John Hassler, Johannes Lindvall och Eva Mörk delar med sig av sina reflektioner om hur krisen påverkar ekonomin, samhället och demokratin.

medverkande

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet och ordförande för SNS Konjunkturråd 2020: Svensk politik för globalt klimat.

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande för SNS vetenskapliga råd. Ordförande för SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin.

Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ledamot i SNS styrelse. Ordförande för SNS Konjunkturråd 2019: Kommunernas framtid.

Ilinca Benson, vice vd, leder samtalet.