”Framgångsrik satsning på lärarnas kompetens i utsatta områden”

Lyssna

Hur stödja skolor i utsatta områden?

Det konstaterar Caroline Hall, fil. dr i nationalekonomi, och Martin Lundin, docent i statsvetenskap, IFAU, i sin rapport ”Erfarenheter och effekter av satsningar på lärare i skolor med låga elevresultat” som presenterades på SNS.

Caroline Hall och Martin Lundin har utvärderat ett stöd Skolverket riktade till tio grundskolor i urbana utvecklingsområden under 2012-2014, som innebar att lärares kompetens stärktes genom bland annat handledning och fortbildning.
Rapporten visade att projektet lett till förbättrade betyg i både engelska och svenska som andraspråk. Vissa elever höjde även sina meritvärden. Forskarna framhöll att det finns mycket att lära av projektet och av samarbetet mellan IFAU och Skolverket:
”Att IFAU deltog i projektet redan från start är unikt. Det var ett samarbete för att både skapa relevanta insatser och tänka till kring utvärdering för att i slutändan kunna säga något tillförlitligt om effekterna,” sa Caroline Hall.
 Anna Österlund, enhetschef för nyanländas lärande på Skolverket, berättade om Skolverkets riktade insatser på skolor med många nyanlända elever och lärdomar från insatsen:
”Det är viktigt att framöver även satsa på rektorer eftersom de har en utsatt position. Att fortsätta jobba med språkutveckling i undervisningen tror vi är nyttigt”.
I ett panelsamtal lyfte både Anna Kern, rektor Gårdstensskolan i Angereds kommun, och Ida Karlberg Gidlund, vd, Teach for Sweden, att lärares ledarskap är grundläggande för skolan.

Medverkande

Ida Karlberg Gidlund, vd, Teach for Sweden
Caroline Hall, fil.dr i nationalekonomi, IFAU
Anna Kern, rektor, Gårdstensskolan i Göteborg
Martin Lundin, docent i statsvetenskap, IFAU
Anna Österlund, enhetschef för nyanländas lärande, Skolverket
Samtalet leddes av Sandra Håkansson, projektledare vid SNS.