Forskningsprojekt avslutas med fokus på säker och hållbar energiförsörjning

Forskningsprojektet Framtidens energisystem som avslutades tidigare i år, belyser hur Sveriges energisystem bör utformas för att möta de krav som klimatmålen ställer och samtidigt ge en trygg energiförsörjning. Inom ramen för projektet gav SNS ut flera rapporter och höll i seminarier som åskådliggjorde olika aspekter av energiomställningen.

”Sveriges energisystem – inriktningen framåt”, sista seminariet ut i forskningsprojektet

Under våren avslutade projektet med att se tillbaka på några av de rapporter som släppts under åren. Blicken riktas också framåt, bland annat tillsammans med regeringens utredare för svensk elmarknad, Bo Diczfalusy, som presenterar sitt uppdrag. Och frågan om hur framtidens energisystem bör utformas för att möta klimatmålens krav, och samtidigt ge trygg energiförsörjning diskuteras.

Se seminariet här: Sveriges energisystem – inriktningen framåt

Klimat- och miljöminister presenterade klimathandlingsplan

Forskning kring behovet av omfattande och snabba strukturella förändringar för att nå de globala klimatmålen pågår även i systerprojektet Klimatomställningen och näringslivet. Före jul presenterade regeringen sin klimathandlingsplan som beskriver hur det klimatpolitiska arbetet under deras mandatperiod ska bidra till detta mål. Handlingsplanen har väckt stort intresse men även mött stark kritik från oppositionen.

Hör klimat- och miljöministern, Romina Pourmokhtari, på SNS seminariet där hon ger sin syn på Sveriges väg till nettonollutsläpp. Vilka åtgärder prioriterar regeringen att vidta? Är dessa tillräckliga för att nå Sveriges och EU:s klimatmål? Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samtalar om klimathandlingsplanen 

på gång framöver – SNS Konjunkturråd 2025

Efterfrågan på el förväntas öka kraftigt i Sverige under de närmaste decennierna. Samtidigt ska Sverige bli klimatneutralt. För att klara detta krävs stora investeringar i såväl elnät som fossilfri elproduktion. Forskarna i SNS Konjunkturråd 2025 har föresatt sig att undersöka vilka tekniska och kostnadseffektiva möjligheter som finns för att bygga ut elproduktionen i stor skala, och att göra det på ett hållbart sätt.

Forskargruppen består av Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi, Pär Holmberg, docent i nationalekonomi och tekn dr i elkraftteknik, båda verksamma vid IFN, och Chloé Le Coq, professor i nationalekonomi vid University of Paris-Panthéon-Assas.

Läs pressmeddelande här: SNS Konjunkturråd 2025: Hur får vi kostnadseffektiva investeringar som bidrar till energiomställningen? 

Här summeras forskningsprojektet Framtidens energisystem 

VIDARE LÄSNING: tA DEL AV de rapporter som SNS publicerat inom klimat, miljö och energi. Forskningsrapporter