Från fastighetskris till Castellum. En studie av gestaltning och styrning

Thomas Polesie Niklas Bengtsson

Publikation 1998.09.27

Fastighetsbranschen i Sverige har förändrats under 1990-talet. Några ägare har lämnat scenen. Andra har tillkommit. Castellum är ett av de nya företag som har vuxit fram på senare tid.

Boken ger inblick i en gestaltningsprocess och visar hur Castellums ledning har handlat för att genomföra sitt uppdrag. Företagets omgivning i utgångsläget karakteriseras och därefter visas hur det har gestaltats och styrts under olika skeden. Boken avslutas med analyser av och reflektioner kring vad som har hänt.

Nordbankens kreditgivning under 1980-talet är en del av bakgrunden. När banken hamnade i kris under 1991 fördes några av dess fordringar över till Securum AB. De inteckningar som säkrade dessa fordringar var den bas utifrån vilken Castellum har vuxit fram.

Processen ger många erfarenheter. Analysen ger bl.a. inblick i hur ett fastighetsbestånd kan byggas upp på kort tid. Den visar också hur ekonomiska överväganden har gett ledtrådar för hur företaget har positionerat sig i förhållande till sin omgivning.